Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

דוחות אישיים

יחיד אשר יש לו הכנסה מעסק או משלח יד או מרוויח משכורת של מעל 638,000 ש"ח בשנה, חייב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות למס הכנסה (טופס 1301).

 

חובת הגשת דוח שנתי מקוון
על יחיד החייב בהגשת דוח שנתי, ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק, או משלח יד להגיש דוח למס הכנסה באופן מקוון (למעט חריגים מסוימים).
כדוח ”מקוון“ ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או על ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים.

 

למשרדנו מומחיות בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה , תוך שימת דגש על ניצול מכסימלי של הטבות המס המגיעים לנישום.