Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

תמריצים ותמיכות ממשלתיות

 

משרדנו, כספי דואק קורן יעזור לכם להנות ממלאו התמריצים ותוכניות הסיוע השונות על ידי:

- התאמת התמריצים והתמיכות הרלוונטיים לסוג פעילות העסק שלכם.

- תכנון וייצוץ על מנת שתוכלו להנות ממלוא המענקים וההטבות.

- ליווי וייצוג מלא של החברה אל מול הגורמים הרלוונטיים.

- הכנה והגשה של תוכניות עסקיות מתאימות.

- סיוע בהגשת דיווחים שוטפים הנדרשים לרשויות השונות.

 

גורמים המעניקים תמריצים והטבות:

 

מרכז השקעות (משרד הכלכלה) מעניק תמריצים והטבות שונים במגוון מסלולים, מכוח החוק לעידוד השקעות הון התיש"ט 1959.

 

מסלול תעסוקה: המסלול מתאים לחברות המתכננות להקים, להרחיב או להעתיק מפעל לאזורי סיוע (אזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות ויישובי עוטף עזה). לשם כך יש להעסיק לפחות 5 עובדים נוספים למשך 30 חודשים. שיעורי הסיוע נעים בין 8% – 15% מעלות השכר הממוצעת  למעביד.

 

מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך: המסלול מתאים לחברות המתכננות להקים, להרחיב או להעתיק מפעל בכל אזור כלשהוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים הנוספיםבתוכנית יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן באוכלוסיה נמוך. לרבות: בעלי מוגבלויות, חד הוריים, חרדים, ערבי ישראל, דרוזים, בדואים וצ'רקסים. לשם כך, נדרשת החברה להעסיק לפחות 5 עובדים נוספים בעלות שכר מינימום. שיעורי הסיוע נעים בין 20% – 25% מעלות השכר הממוצעת למעביד.

 

מסלול מבנים להשכרה למגורים: יחיד או חברה הבונים בניין או חלק מבניין בן לפחות שש דירות מגורים שפחות מחצית משטחו מיועד להשכרה למגורים, המושכר לתקופה של לפחות 5 שנים מתוך 7 השנים לאחר הבניה יהיו זכאים להטבות הבאות: פחת מואץ בשיעור 20% לשנה. וכן מס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או השכרה לחברה 11% וליחיד 20%.

 

מסלול מענקים: מפעלים תעשייתים הממוקמים באזור פיתוח א' רשאים לפנות למרכז השקעות לצורך קבלת אישור למענק בגין השקעות ברכוש קבוע (ציוד, מבנים ועוד) להקמה או להרחבת המפעל. שיעור המענק הינו 20% מההשקעה המאושרת.

 

המסלול הירוק: חברה שהתאגדה בישראל, בעלת מפעל תעשייתי, התורמת לתוצר הגולמי, תהה זכאית לשיעורי מס נמוכים בהתאם למיקום המפעל. שיעורי המס נעים בין 7% – 16%. המשרד ילווה את החברה החל מפניתה למנהל רשות המיסים לקבלת החלטות מיסוי ומתווה מס באשר לזכאות להטבות ולשם מזעור חשיפת המס, וכלה בהגשת הדוח השנתי לרשות המיסים.

 

מענקים נוספים מלשכת המדען הראשי:

 

המדען הראשי: לשכת המדען הראשי ומדינת ישראל מעניקים הטבות מיוחדות, כספיות או מנהלתיות, לחברות העוסקות במחקר ופיתוח. חברה המגישה בקשה מיוחדת או ניגשת לקבלת אישור תהא זכאית לאחת או יותר משורה ארוכה של תמריצים ממשלתיים או הטבות כלכליות לרבות: הטבות מס, הטבות מס לפי חוק האנגלים, אישורים מיוחדים להנפקה בבורסה לנירות ערך, תמריץ ממשלתי לתהליכי מו"פ עתירי ידע בתחומי הננוטכנולוגיה או הביוטכנולוגיה ועוד.

 

הרשות לפיתוח ירושלים: הרשות מעודדת הקמה וקידום של מיזמי הזנק בתחום ההי טק וביו מדיה בירושלים. במסגרת זו, זכאיות חברות סטארט אפ, המעסיקות 20-3 עובדים למענקים, על סמך המלצתו של המדען הראשי.

 

למחלקה ידע וניסיון רב הנובע מליווי לקוחותינו וגם מהיותנו מבקרים מטעם גורמים המעניקים תקציבים ותמיכות.